't Kienderbenkske is een professionele en dynamische kinderopvangonderneming met een maatschappelijke doelstelling. Voor alles streven wij ernaar dat de kinderen bij ons in betrokken en betrouwbare handen zijn door kwaliteitseisen te stellen aan ons handelen en aan onze voorzieningen. Dat bereiken wij door:

- kinderen centraal te stellen in ons handelen;
- indien mogelijk vraaggerichte diensten aan te bieden;
- maatwerk te leveren waarbij continuïteit een vereiste is. Zo hanteren wij bijvoorbeeld een minimale afname van 40 weken bij het KDV en de OKI;
- aanvullend voor de OKI: een aanbod van activiteiten in het kader van VVE (Voor en vroegschoolse educatie). 

De visie
't Kienderbènkske biedt een pedagogisch verantwoorde en vernieuwende kinderopvang die leuk en aantrekkelijk is voor kinderen en elementen aanreikt voor een goede startpositie in de maatschappij. Daarbij staan persoonlijk, servicegericht en professioneel dagelijks centraal.
Dat bereiken wij door:

- het aanreiken van sociale vaardigheden;
- respectvolle omgang met elkaar;
- het aanreiken van creatieve, uitdagende en stimulerende activiteiten en omgeving;
- het geven van ruimte en het stellen van duidelijke grenzen;
- het creëren van een "thuisgevoel".