OKI

OKI  't Kienderbènkske oftewel de ontwikkelingsgerichte kinderopvang werkt al sinds 2002 met de school samen in het kader van VVE (Voor- en vroegschoolse educatie). De pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de onderbouw zijn in 2006 gecertificeerd.
Voor de OKI is het een aanbod te verzorgen op het gebied van en adequaat inspelen op spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren van eventuele achterstanden.

Op onze locatie is gekozen voor een aanbod, met name gericht op taal met behulp van Piramidemateriaal. De Piramide 'methode' is verdeeld in projecten. Gezamenlijk wordt door de pedagogisch medewerkers van de OKI en de leerkrachten van groep 1 en 2 een keuze gemaakt uit de projecten en thema's. Zo ontstaat een gestructureerd aanbod, waarbij Piramide als bron wordt gehanteerd

Voor meer informatie kunnen jullie terecht op de website van 't Kienderbènkske of telefonisch contact opnemen met Ruben Wijnen via tel: 0616197362 of mailen: info@kienderbenkske.nl.