Leerplein bovenbouw

Hallo, wij zijn leerplein bovenbouw!

Als je de school binnenkomt via de hoofdingang aan de Kendelweg, vind je ons in de twee lokalen aan de linkerkant van de gang. We zijn een groep van 45 enthousiaste kinderen van 9 tot 12 jaar oud. Zowel kinderen van leerjaar 6,7 als 8 zitten in onze groep. De leerkrachten zijn: juf Christa, meester Mike en juf Riet. Daarnaast werken we samen met juf Jessica -onderwijsassistente- en juf Noa en meester Tom, stagiairs van de Pabo. Iedere dag wordt er door minimaal twee leerkrachten lesgegeven. Hieronder geven we jullie een impressie van onze schooldag.

's Morgens komen de leerlingen tussen 8.25 u. en 8.30 u. de school binnen. Vanwege de coronamaatregelen worden eerst de handen gewassen en dan kunnen we om half 9 beginnen met de schooldag. We starten de dag samen in het basislokaal. Ieder dag kijken we of iedereen aanwezig is en vertellen we wat het programma van die dag is. Daarna is er iedere dag een korte, gezamenlijke activiteit. Dat kan zijn: vertellen over het weekend, een boekpromotie, een spelletje, een gesprek over het nieuws.

Om kwart voor 9 begint de rekenles. Sinds dit schooljaar werken we volledig digitaal met de nieuwe rekenmethode 'Wereld in Getallen 5'. Tijdens de rekenles krijgt ieder leerjaar instructie op het eigen niveau. Na de basisinstructie laten de leerlingen door het maken van de basistaak zien dat de aangeboden instructie wordt beheerst. Terwijl de leerlingen de basistaak maken, past het programma zich qua niveau aan aan de resultaten van de leerlingen. Hierdoor worden er persoonlijke taken voor de leerling klaargezet, die na de basistaak gemaakt kunnen worden. Dit kunnen verbetertaken, tempotaken of plustaken zijn.

Na het rekenen zijn we -afhankelijk van de weekdag- bezig met technisch lezen of begrijpend lezen. Bij technisch lezen passen we het LIST-lezen toe. De kinderen hebben twee zelfgekozen passende boeken op tafel liggen en lezen 20 tot 30 minuten om de leesmotivatie te stimuleren en leeskilometers te maken. Bij begrijpend lezen werken we groep doorbrekend samen met de middenbouw, waardoor we onze leerlingen op 4 verschillende niveaus kunnen benaderen (begrijpend luisteren, niveau AA, niveau A en niveau B). Leerlingen worden vanuit hun niveau uitgedaagd met passende teksten en opdrachten en oefenen het toepassen van strategieën met de methode 'Nieuwsbegrip'.

Bij spelling wordt het leerplein in twee groepen verdeeld. De kinderen van leerjaar 6 krijgen vanuit de methode 'Staal' les op hun eigen niveau. In dit leerjaar wordt nog gewerkt aan de basiskennis. De kinderen van groep 7 en 8 zitten in één instructiegroep. In deze groep wordt lesgegeven vanuit de spellingscategorieën van de methode 'Staal'. Kinderen doen alleen aan die instructies mee als ze de categorie nog niet beheersen. Wie het wel kan, oefent op eigen niveau verder. Naast drie spellingslessen per week krijgen onze leerlingen in deze tijd ook één keer grammatica en één keer werkwoordspelling aangeboden.

Naast bovenstaande vakgebieden heeft zelfstandig werken ook een vaste plek in onze dagelijkse planning. Leerlingen leren in deze tijd zelf werk te plannen, aan persoonlijke leerdoelen te werken en gerichte vragen te stellen. In deze tijd plannen de leerkrachten extra instructiemomenten in om achterstanden weg te werken of juist uitdagingen te bieden aan leerlingen. Op de weektaak staan alle taken die dagelijks gemaakt moeten worden alsmede klaartaken. Klaartaken zijn taken die kinderen mogen doen als ze hun dagtaken afhebben.

Drie keer per week starten we het middagprogramma met de taalles uit de methode 'Staal'. In deze lessen staan woordenschat, spreken/luisteren, schrijven en taal verkennen centraal. Vanuit de taalthema's maken we een koppeling naar een thema van IPC, waarin we thematisch werken aan o.a. aardrijkskunde, natuur, geschiedenis, mens en maatschappij, kunst/cultuur, techniek en handvaardigheid. Tijdens deze lessen staan vaardigheidsdoelen centraal zodat leerlingen zich voorbereiden op de toekomstige maatschappij. Topografie, sociale vorming en muziek zijn ook onderdeel van het middagprogramma. Voor de muzieklessen hebben we dit jaar een vakdocent -Miko- die alle groepen 1x per week lesgeeft. Verkeer doen we in de weken voor de vakanties, als de IPC-lessen stilliggen. Daarnaast krijgen leerjaar 7 en 8 nog één keer per week Engels vanuit de methode 'Take it easy' en krijgt leerjaar 6 in deze tijd schrijflessen.

Zoals je ziet hoeven we ons niet te vervelen in de bovenbouw. Maar naast hard werken hebben we het ook heel gezellig met elkaar.