Leerplein bovenbouw

Welkom in leerplein bovenbouw!

Leerplein bovenbouw kom je als eerste tegen wanneer je via de hoofdingang aan de Kendelweg de school binnen loopt. In de eerste drie lokalen aan de linkerkant vind je ons leerplein. Een leerplein met 46 leerlingen uit de leerjaren 6, 7 en 8. De leerkrachten van deze groep leerlingen zijn meester Mike, meester Harrie, juf Marloes, juf Jessica en juf Tineke. Elke dag zijn er 2 à 3 leerkrachten aanwezig in het leerplein om de leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling.

Willen jullie weten hoe een dag er ongeveer uitziet? Lees dan hieronder verder.
We hebben drie lokalen. Lokaal olifant, lokaal uil en lokaal dolfijn. De leerlingen starten elke ochtend op een vaste plek. Voor leerjaar 8 is dat in lokaal olifant, voor leerjaar 7 in lokaal uil en voor leerjaar 6 in lokaal dolfijn.

De dag begint altijd met een kwartiertje Ralfi lezen op maandag, dinsdag en vrijdag. Op woensdag en donderdag starten we met hiaten rekentijd. Daarna staat vaak spelling op het programma. Bij spelling wisselen de leerlingen van plek en sluiten ze aan bij het niveau dat bij ze past. Zo kan iedereen zich op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen. Na spelling staat List lezen of begrijpend lezen op het programma. Ook dit vindt op niveau plaats.

Dagelijks staat rekenen gepland. De rekenlessen zijn per leerjaar ingedeeld en we  differentiëren dan binnen de leerjaren. We volgen de methode "Wereld in de getallen".

Op woensdagochtend staat naast dit allemaal ook nog de leerpleinvergadering ingepland. Tijdens deze vergadering kunnen de leerlingen zelf bespreekpunten inbrengen. Ook doen we dan een activiteit om de groepssfeer en de sociaal emotionele ontwikkeling te verbeteren.

In de middag staat op maandag muziekles van meester Miko gepland. Op woensdag en vrijdag gaan we naar de gymzaal. Het leerplein is dan verdeeld in een groep olifant en een groep uil waarin alle leerjaren gemixt zijn. De helft gaat gymmen en de andere helft heeft IPC. Na 45 minuten draaien we dat om.

IPC is het thematisch werken waarin verschillende leergebieden gecombineerd worden. Denk hierbij aan aardrijkskunde, techniek, natuur, geschiedenis, internationalisering, mens en maatschappij en kunstzinnige vorming. We werken hier aan het een thema waarin we door middel van vaardigheidsdoelen aan de verschillende leergebieden werken. Dit thema sluit aan op het taalthema. IPC staat elke middag op het programma, behalve op de donderdag. Op donderdag heeft leerjaar 6 namelijk topografie, verkeer, schrijven en typen. Tegelijkertijd heeft leerjaar 7 en 8 naast topografie en verkeer, ook nog een uurtje Engels.

Hopelijk geeft dit een beeld van hoe het er aan toe gaat in leerplein bovenbouw.

Groetjes,
Leerplein bovenbouw