Leerplein bovenbouw


Welkom in leerplein bovenbouw!

Leerplein bovenbouw kom je als eerste tegen wanneer je via de hoofdingang aan de Kendelweg de school binnenloopt. In de eerste drie lokalen aan de linkerkant vind je ons leerplein. Een leerplein met 54 leerlingen uit de leerjaren 6, 7 en 8. De leerkrachten van deze groep leerlingen zijn meester Mike, juf Jessica, juf Tineke en juf Laura. Elke dag zijn er 2 à 3 leerkrachten aanwezig in het leerplein om de leerlingen te begeleiden bij hun ontwikkeling.

Wil je weten hoe een dag in de bovenbouw eruit ziet? Lees dan verder!
We starten 's ochtends op een vaste plek in een van de drie lokalen: leerjaar 6 in de leeuw, leerjaar 7 in de olifant en leerjaar 8 in de giraffe.
Op maandag, dinsdag en vrijdag starten we met een kwartiertje ralfi-lezen. Op woensdag en donderdag vullen we dit kwartiertje met hiatentijd rekenen. Daarna staat spelling op het programma. Hierbij wisselen de leerlingen van plek en sluiten ze aan bij het niveau dat bij ze past. Zo kan iedereen op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen. Na spelling staat close reading, rekenen of zelfstandig werken op het programma. Ook dit vindt op niveau plaats. Close reading vindt zelfs schoolbreed plaats! Bij rekenen zijn de leerlingen in hun eigen leerjaar ingedeeld en differentieren we binnen het betreffende leerjaar. We maken hierbij gebruik van de methode 'wereld in getallen'.

Op woensdag vindt onze leerpleinvergadering plaats. Tijdens deze vergadering kunnen de leerlingen zelf bespreekpunten inbrengen. Ook doen we activiteiten om de groepssfeer en de sociaal-emotionele ontwikkeling te verbeteren.


Op maandagmiddag hebben we muziekles van meester Miko. Ook krijgt het hele leerplein Engels op deze middag. Op woensdag en vrijdag gaan we naar de gymzaal, woensdag komt er een vakdocent en op vrijdag geeft juf Tineke de gymles. De ene groep gaat gymmen, de andere groep krijgt IPC. Na 45 minuten wisselen we om.

IPC is het thematisch werken waarin verschillende leergebieden gecombineerd worden: aardrijkskunde, techniek, natuur, geschiedenis, internationalisering, mens en maatschappij en kunstzinnige vorming. We werken hier aan een thema waarin we door middel van vaardigheidsdoelen aan de verschillende leergebieden werken. Dit thema sluit aan op het taalthema. 

Hopelijk hebben jullie een goed beeld van ons leerplein bovenbouw. 

Groetjes,

Leerplein bovenbouw