Missie/visie

De school wil modern en goed onderwijs bieden, met ruimte voor meer individuele aandacht/ begeleiding. Dit wil de school bereiken door het geven van duidelijkheid (structuur), kwalitatief goede lessen, kijkend naar mogelijkheden, het maken van heldere afspraken en het delen van verwachtingen met zowel het kind als de ouders.
Het onderwijs moet hierdoor meer passend zijn bij de individuele talenten van het kind. De school wil dat de ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind op school.
 
Wij zorgen samen met u voor uw kind!
 
Wij hebben onszelf hierbij de volgende doelen gesteld:

In een geordende omgeving willen we
 • optimale prestaties, passend bij talenten van het kind
 • kinderen die zich als persoon in balans voelen
 • kinderen leren onderzoekend te leren en creatief te denken
 • kinderen leren flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden
en 'out of the box' denken

Op inhoud een passend onderwijsaanbod: een breed en gevarieerd curriculum met voldoende uitdaging voor onze leerlingen.

De leerkracht:
 • die de goede methodes gebruikt om zijn/haar onderwijsdoelen vorm te geven
 • die kwalitatief goede, effectieve en interactieve lessen geeft volgens het model directe instructie, met zichtbare differentiatie in instructie  en verwerking
 • die het onderwijs goed afstemt (ortho-didactisch en pedagogisch handelen)
 • die zijn/haar talenten als leerkracht benut
 • en die zich als 'teacher leaders' (gedeeld leiderschap) in onze organisatie ontwikkelt

Samenwerking en communicatie:
 • dialoog met de ouders en de omgeving
 • samenwerking met andere partners, zoals peuterspeelzalen en kinderopvang
 
De kernwaarden van 't Kendelke zijn hierbij:
 • veiligheid en ruimte om te groeien
 • ieder mag anders zijn, met respect voor elkaar en passend in elkaars ruimte
 • geloof in eigen kracht, talent  en creativiteit
 • optimisme: kansen zien en geven 
 • ambitie: jezelf willen verbeteren vanuit innerlijke betrokkenheid