Meer informatie

Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met Daniëlla Wentholt of Harrie Janssen. U kunt hen als volgt bereiken:

Tel.: 0485-441564
email: info@kendelke.nl 

Wilt u uw kind inschrijven op 't Kendelke? Dan kan dit d.m.v. het invullen van onderstaande formulieren:

Inschrijfformulier 2018-2019 (lopende schooljaar)

Inschrijfformulier 2019-2020 (komende schooljaar)

Ouderverklaring

Entreeformulier

Machtiging incasso ouderbijdrage (vrijblijvend)