Meer informatie

Voor meer informatie over de school kunt u contact opnemen met Daniëlla Wentholt of Harrie Janssen. U kunt hen als volgt bereiken:

Tel.: 0485-441564
email: info.kendelke@lijn83po.nl 

Wilt u uw kind inschrijven op 't Kendelke? Dan kan dit d.m.v. het invullen van onderstaande formulieren:

inschrijfformulier 2021-2022
toestemmingsformulier ouderbijdrage / machtiging incasso